Klik hier om te beginnen met reserverenHoe ons te vinden...CineVilleArrangementenDe startpagina

19/2Programma 22-02 t/m 28-02
12/2Programma 15-02 t/m 21-02
12/2Oscar nominaties 2018
12/2ROYAL OPERA HOUSE 2017/2018
4/5Cineville in Corso Bioscoop
12/4OVC-voorzitter pleit voor besl...
6/4Opnames Avatar 2 in de herfst ...
15/3De Brink in beeld voor Corso
8/1Leia in de Star Wars films
29/5Toppers maken bioscoopfilm
29/5Prequel The Shining
26/3Corso breidt uit met 75 zalen
11/3Nieuw 3D Systeem en nieuw sche...
11/3Akties en aktiekaarten
2/9Geen schadelijke effecten 3D

Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief
Twitter
Facebook


Geen schadelijke effecten 3D

datum: 02/09/2011

CLAIM KASSA

Deze week is de NVB benaderd door het televisieprogramma KASSA met de vraag of de bioscopen zich bewust zijn van de gevaren van 3D vertoningen (o.a. televisie, games en bioscoopfilms). KASSA zal zaterdag 3 september 2011 in de uitzending spreken over de schadelijke effecten van 3D vertoningen voor kinderen jonger dan 6 jaar (bij langdurig gebruik van 3D) en de invloed op o.a. de rijvaardigheid. KASSA is voornemens te melden dat bioscoopbezoekers regelmatig last van hun ogen en hoofdpijn hebben, misselijk zijn en zelfs moeten overgeven. KASSA vraagt de NVB of bioscopen bereid zijn bezoekers voorafgaande aan een voorstelling te informeren over deze schadelijke gevolgen.

ONDERZOEK EN ERVARINGEN NVB

De NVB heeft naar aanleiding van deze vraag zelf een kort onderzoek ingesteld en navraag gedaan bij de leden van de UNIC (International Union of Cinemas). De UNIC meldt dat er in Europa bijna geen klachten m.b.t. 3D bekend zijn, slechts in Italië is in 2010 een discussie gevoerd over de vermeende schadelijkheid van 3D voor jonge kinderen. De Italiaanse Vereniging voor Oogheelkunde (Società Oftalmologica Italia, SOI) heeft in een reactie kenbaar gemaakt dat er geen gevaar bestaat voor kinderen onder de 6 jaar en dat het kijken naar 3D zelfs positieve effecten kan hebben voor mensen met bepaalde visuele afwijkingen.

Hoogleraar oogheelkunde aan Harvard University en hoofd van de oogheelkundige afdeling van het Children’s Hospital Boston stelt dat er weinig bewijs bestaat dat 3D vertoningen de ontwikkeling van het oog aantasten. Ook dr. David Granet, werkzaam aan de University of California en voorzitter van de oogheelkundige afdeling van de American Academy of Pediatrics, stelt dat er geen reden is voor bezorgdheid over de invloed van 3D vertoningen op de ontwikkeling van onze ogen (bron: New York Times).

Daarnaast ontving de NVB van de ANEC (National Association of Italian Film Exhibitors) een interview met Angelo D’Alessio van de SMPTE (Society of Motion Picture & Television Engineers), waarin D’Alessio kort de werking van 3D uitlegt en ingaat op de ervaringen van de toeschouwer. ANEC heeft dit onder haar leden verspreid ter informatie, hieronder een samenvatting:

2D films projecteren 24 frames per seconde en realiseren zo de idee van beweging. Bij 3D wordt volume (de derde dimensie) toegevoegd naast de normale 2D beweging: er worden twee gezichtspunten geprojecteerd die samen één 3D beeld vormen in ons hoofd.

Kijken naar 2D is vergelijkbaar met kijken naar de werkelijkheid met slechts één oog: het beeld is dan plat en afstand is moeilijk in te schatten. Het menselijk oog neemt de werkelijkheid van nature “stereoscopisch” waar: de twee beelden die door de twee ogen wordt waargenomen worden door de hersenen samengevoegd tot één beeld, dit wordt fusion genoemd. Bij 3D projectie worden twee perspectieven op het scherm geprojecteerd en wordt d.m.v. de 3D bril aan elk oog een ander beeld aangeboden; de hersenen creëren één beeld waarin het beeld afstand, volume, krijgt.

Het kijken naar een 3D film vraagt dus in principe eenzelfde activiteit van de hersenen (de fusion) als het kijken naar de werkelijkheid. Er is wel een verschil tussen kijken naar de werkelijkheid en kijken naar 3D: we nemen de werkelijkheid op één afstand waar (we focussen op een beeld dat zich op één afstand bevindt) terwijl bij 3D de beelden zich niet op één afstand bevinden maar in de ruimte worden geprojecteerd met een positie die de regisseur kiest om een bepaalde diepte te creëren (we focussen op meerdere afstanden). Het is om deze reden dat, volgens D’Alessio, het kijken naar 3D voorstellingen een lichte vermoeidheid aan de ogen en geest kan veroorzaken, maar (bij goed geproduceerde 3D films) blijft het daarbij.

NVB REACTIE AAN KASSA

Het onderzoek dat KASSA zaterdag 3 september 2011 zal presenteren is uiterst beperkt, aan de resultaten kunnen daarom geen bindende conclusies worden verbonden. In het onderzoek wordt dit ook niet gedaan, gesproken wordt dat 3D vertoningen mogelijk gevolgen kan hebben, maar dat dit verder onderzocht dient te worden. De NVB onderschrijft dit en zal alle informatie hierover dan ook nauwkeurig volgen. Het onderzoek gaat o.a. in op het effect van 3D dat als “een soort dronkenschap” omschreven kan worden. Uit dit onderzoek blijkt dat het kijken naar 3D geen effect heeft voor het lopen over een witte streep (de zeer ouderwetse alcoholtest), wel blijkt dat mensen na het zien van een 3D film een minder vaste houding hebben op een Wii Balance Board. Dit vraagt volgens de NVB om meer uitleg en eventueel nader onderzoek en hoeft zeker niet te betekenen dat toeschouwers van 3D voorstellingen niet veilig kunnen deelnemen aan het verkeer.

De NVB onderschrijft wel het advies van het onderzoek dat het niet verstandig is heel jonge kinderen urenlang en elke dag hun gang laten gaan met 3D spullen. Overigens geldt dat niet alleen voor 3D, maar ook voor 2D computerspelletjes of 2D televisie kijken.

KASSA meldt dat de schadelijkheid bij jonge kinderen vooral na langdurig gebruik zou kunnen ontstaan. Het is belangrijk daarbij op te merken dat een bioscoopfilm voor kinderen meestal “slechts” 90 minuten of minder duurt. Daarbij zijn er zeer weinig films in 3D voor deze heel jonge kinderen in e bioscoop.

Sommige games en televisies worden tegenwoordig verkocht met een waarschuwing voor het effect voor 3D gebruik. Op de website van de New York Times staat een blogreactie op de waarschuwing die door Nintendo is uitgegeven. In het artikel wordt aangegeven dat er geen wetenschappelijke basis is voor de waarschuwing van Nintendo en dat oogheelkundigen verbaast op deze waarschuwing hebben gereageerd.

Mocht u vragen hebben over 3D of meer informatie willen ontvangen dan kunt u contact met de NVB opnemen: NVB bureau